Realizované projekty

Jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky základní školy z České Lípy v Drážďanech 

IMG_6918

5. 10. – 9. 10. 2015 jsme organizovali zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky základní školy z  České Lípy, 28. října 2733. Celkem 20 dětí ve věku 10-15 let se účastnilo výuky německého jazyka s lektory, kteří žijí v Drážďanech. Výuka byla zaměřena prakticky a konverzačně. Lektoři u žáků prohlubovali zejména mluvený projev, rozšiřovali slovní zásobu a procvičovali správnou výslovnost.

12087875_1159677030726432_800742896188746264_o

Doprovodný program a navštívená místa byla volena s ohledem na věk žáků. Od prohlídky loveckého zámku s přilehlým parkem Moritzburg nedaleko Drážďan, přes hlavní historické památky starého města v centru. Kostel Frauenchirche, včetně výhledu a výkladu průvodkyně o jednotlivých částech města z věže, Zwinger, Semperoper, Brühlovy terasy. V místní zoologické zahradě lektorka s dětmi procvičovala související slovní zásobu. Velká Drážďanská zahrada se zámečkem a jízdou historickým vláčkem doplnila prohlídku města. Ve stálé výstavě „Člověk jako dobrodružství“ interaktivního Muzea hygieny, jednoho z nejzajímavějších vědeckých muzeí v Evropě, se žáci aktivně seznámili s historickými i moderními exponáty reflektující  člověka v jeho biologickém, sociálním a kulturním rozměru. Pro bližší seznámení s okolím řeky Labe jsme zařadili výjezd historickým parníkem, kde žáci poznali okolní památky a poslouchali výklad v německém jazyce o historii města. Celý program zakončil kulturní zážitek, varhaní koncert vážné hudby J. S. Bacha  v kostele Frauenkirche.

12096490_1159677190726416_3074405449780222676_n

Jazykově-vzdělávací pobyt pomohl prohloubit slovní zásobu žáků a schopnost se domluvit v běžných každodenních situacích, rozumět jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci a zlepšit výslovnost a vyjadřovací schopnosti žáků. Výukou a pobytem v reálném cizojazyčném prostředí si žáci prakticky vyzkoušeli probírané učivo ve školním roce. 

Celkově hodnotíme pobyt pozitivně, zejména v aktivním zapojení žáků do výuky a poznávání města, jejich motivaci k dalšímu studiu německého jazyka a seznámení s památkami a každodenním životem v Drážďanech

 

Pilotáže UNIV 3

Zapojili jsme se  do Individuálního projektu UNIV 3 – Podpora procesů uznávání.

Pilotovali jsme v krajích kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací.

Kód PK Název PK
41-010-H Vinohradník-vinař
41-016-H Jezdec a chovatel sportovních koní
41-035-H Chovatel včel
41-036-H Zpracovatel včelích produktů

Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše občanské sdružení zapojilo, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014.

Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.:

  1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.
  2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení
  3. modernizovat proces akreditací
  4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše občanské sdružení se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení.

Více na www.univ.cz.

Logo UNIV 3Logolink ESF