O nás

Naším cílem je:

  • podpora vzdělanosti a šíření konceptu celoživotního vzdělávání
  • prosazování zdravého životního stylu,
  • osvěta,
  • publikační a vydavatelská činnost, posilování demokracie, ekonomický rozvoj, turistika, životní prostředí, organizace různých společenských a zájmových akcí,

Budeme iniciovat, připravovat a realizovat projekty v oblasti prevence, osvěty. Budeme podporovat rovné příležitosti ve společnosti, šířit osvětu.

Budeme vyhledávat a organizovat vzájemně prospěšnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty zainteresovanými v dané problematice.